• Trang chủ
  • 1- Dụng cụ học tập : Vít - Đai Ốc
Tải về

- Tên chi tiết : Đai ốc - Tán

- Kích thước :
​   + Con tán    25 x 22 x 12 mm
​   + Con đai ốc 95 x 91 x 17 mm

- Thời gian in : 
​   + Con tán    ​  16 phút
​   + Con đai ốc  32 phút

- Vật liệu in    : Nhựa PLA (màu)

-
 Lưu ý         : 


Các tin khác

Trở về trang trước